โปรดปรับมือถือเป็นแนวตั้ง
ในการใช้งาน WEBSITE
go to top
เติมเงิน ใช้ไอเทมโค้ด ข่าวสาร เกมไกด์ อันดับผู้เล่น แจ้งปัญหา
line logo

1vs1 Tournament

20 - 28 เมษายน 2567

Season 1 | เมษายน 2567

กลุ่มที่ 1 | Division 1 (Server1 - 17)

กลุ่มที่ 1 | Division 2 (Server18 - 26)

กลุ่มที่ 2 | Division 1 (Server1 - 17)

กลุ่มที่ 2 | Division 2 (Server18 - 26)

กลุ่มที่ 3 | Division 1 (Server1 - 17)

กลุ่มที่ 3 | Division 2 (Server18 - 26)

กลุ่มที่ 4 | Division 1 (Server1 - 17)

กลุ่มที่ 4 | Division 2 (Server18 - 26)

กลุ่มที่ 5 | Division 1 (Server1 - 17)

กลุ่มที่ 5 | Division 2 (Server18 - 26)

กลุ่มที่ 6 | Division 1 (Server1 - 17)

กลุ่มที่ 6 | Division 2 (Server18 - 26)

กลุ่มที่ 7 | Division 1 (Server1 - 17)

กลุ่มที่ 7 | Division 2 (Server18 - 26)

กลุ่มที่ 8 | Division 1 (Server1 - 17)

กลุ่มที่ 8 | Division 2 (Server18 - 26)

ผลการแข่งขัน Division 1
season 1 finalist

Division 1 (Server1 - 17)

ผลการแข่งขัน Division 2
season 1 finalist Division2

Division 2 (Server18 - 26)