jol ranking back to top
เติมเงิน ใช้ไอเทมโค้ด ข่าวสาร เกมไกด์ แจ้งปัญหา
line logo
*ข้อมูลจะรีเฟรชทุกๆ 1 ชั่วโมง
ระดับขั้น
อันดับ
ตัวละคร
เซิร์ฟเวอร์
สำนัก
ระดับขั้น
jol ranking number 1
ตัวละคร
KaijuNumber8
เซิร์ฟเวอร์
1
สำนัก
MidNightZ
ระดับขั้น
jol grade rank
jol ranking number 1
ตัวละคร
แพทย์สั่งยา
เซิร์ฟเวอร์
3
สำนัก
Allnight
ระดับขั้น
jol grade rank
jol ranking number 1
ตัวละคร
น้องซิงเชื่อมจิต
เซิร์ฟเวอร์
4
สำนัก
Allnight
ระดับขั้น
jol grade rank
4
ตัวละคร
โหมดประหยัดพลังงาน
เซิร์ฟเวอร์
4
สำนัก
MidNightZ
ระดับขั้น
jol grade rank
5
ตัวละคร
MidRose
เซิร์ฟเวอร์
1
สำนัก
MidNightZ
ระดับขั้น
jol grade rank
6
ตัวละคร
Midwar
เซิร์ฟเวอร์
1
สำนัก
MidNightZ
ระดับขั้น
jol grade rank
7
ตัวละคร
โหมดนารีขึ้นขี่คร่อม
เซิร์ฟเวอร์
4
สำนัก
MidNightZ
ระดับขั้น
jol grade rank
8
ตัวละคร
lnwllห่งสงคsาม
เซิร์ฟเวอร์
16
สำนัก
DRAGONsํ
ระดับขั้น
jol grade rank
9
ตัวละคร
BLIZZARD
เซิร์ฟเวอร์
3
สำนัก
Allnight
ระดับขั้น
jol grade rank
10
ตัวละคร
Bambie
เซิร์ฟเวอร์
2
สำนัก
Allnight
ระดับขั้น
jol grade rank
11
ตัวละคร
โหมดห้ามรบกวน
เซิร์ฟเวอร์
4
สำนัก
MidNightZ
ระดับขั้น
jol grade rank
12
ตัวละคร
ฮาหลีหน้าโห
เซิร์ฟเวอร์
8
สำนัก
Allnight
ระดับขั้น
jol grade rank
13
ตัวละคร
ตั้มSt1
เซิร์ฟเวอร์
20
สำนัก
DRAGONsํ
ระดับขั้น
jol grade rank
14
ตัวละคร
NingYao
เซิร์ฟเวอร์
6
สำนัก
ระดับขั้น
jol grade rank
15
ตัวละคร
คุณแตงโม
เซิร์ฟเวอร์
7
สำนัก
ระดับขั้น
jol grade rank
16
ตัวละคร
เซียนหนูเทพ
เซิร์ฟเวอร์
9
สำนัก
5พยัคหนี
ระดับขั้น
jol grade rank
17
ตัวละคร
Overgear
เซิร์ฟเวอร์
2
สำนัก
Allnight
ระดับขั้น
jol grade rank
18
ตัวละคร
6SIX9INE
เซิร์ฟเวอร์
3
สำนัก
Allnight
ระดับขั้น
jol grade rank
19
ตัวละคร
เดี๊ยเจ๋อติ่น
เซิร์ฟเวอร์
20
สำนัก
BlackHeaven
ระดับขั้น
jol grade rank
20
ตัวละคร
กู่อาวมัน
เซิร์ฟเวอร์
สำนัก
ปลามังกรทอง
ระดับขั้น
jol grade rank
21
ตัวละคร
PrimrosE
เซิร์ฟเวอร์
3
สำนัก
ระดับขั้น
jol grade rank
22
ตัวละคร
KhunCookie
เซิร์ฟเวอร์
3
สำนัก
REBEL
ระดับขั้น
jol grade rank
23
ตัวละคร
lnwแห่งความพิโsษ
เซิร์ฟเวอร์
16
สำนัก
DRAGONsํ
ระดับขั้น
jol grade rank
24
ตัวละคร
นายหญิง
เซิร์ฟเวอร์
16
สำนัก
DRAGONsํ
ระดับขั้น
jol grade rank
25
ตัวละคร
Cinderella
เซิร์ฟเวอร์
12
สำนัก
DRAGONsํ
ระดับขั้น
jol grade rank
jol ranking decoration top left
jol ranking decoration top right
jol ranking decoration bottom left
jol ranking decoration bottom right
back to jol website